Διεθνείς κανόνες αντιντόμπινγκ

Το Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ενέκρινε μία σύσταση από τη Μονάδα Ακεραιότητας Στίβου (AIU) για την ενίσχυση του Κανονισμού 15 των Κανονισμών Αντιντόπινγκ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας – ειδικά όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις δοκιμών για αθλητές από Ομοσπονδίες – Μέλη της Κατηγορίας Α πριν από μεγάλες διοργανώσεις. Το Συμβούλιο ενέκρινε την ενίσχυση του άρθρου 15.5.1 στοιχείο γ ως ακολούθως:

(1) Ότι το πρώτο τεστ εκτός αγώνων από τα τρία απαιτούμενα πραγματοποιείται τουλάχιστον 12 εβδομάδες πριν από τον αγώνα.

(2) Ότι όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις για τους σκοπούς του Κανονισμού ολοκληρώνονται ακριβώς πριν από τη δήλωση των τελικών συμμετοχών – κατά την προθεσμία άρνησης των θέσεων ποσόστωσης- και όχι ακριβώς μέχρι την έναρξη του αγώνα.

Η άποψη του συμβουλίου της AIU είναι ότι, η σωστή ισορροπία είναι ότι το ελάχιστο σημείο εκκίνησης για τις δοκιμές σύμφωνα με το άρθρο 15.5.1(γ) είναι 12 εβδομάδες, με το θέμα να ελέγχεται. Ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής Αθλητών σχετικά με αυτήν την πρόταση και συμμερίστηκε την άποψη του συμβουλίου της AIU.