Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΕ

Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού (η Επιτροπή) ανακοινώνει ότι παρέδωσε το πόρισμα το οποίο έχει ολοκληρώσει για την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Παράλληλα ολοκληρώθηκε και η έρευνα από το γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία εδόθη στους ερευνώντες λειτουργούς. Η Επιτροπή ευχαριστεί θερμά προσωπικά τον κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τη βοήθεια την οποία προσέφερε στους ερευνώντες λειτουργούς της Επιτροπής.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τα όσα ακούστηκαν στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 25.10.2023 και 1.11.2023. Στις εν λόγω συνεδρίες της Βουλής ακούστηκαν βαριές κατηγορίες οι οποίες προσβάλλουν και αμαυρώνουν πρωτίστως το Ολυμπιακό Πνεύμα, καθώς επίσης και τα μέλη της ΚΟΕ.

Οι κατηγορίες εκτοξεύθηκαν εναντίον του Προέδρου της ΚΟΕ κ. Γιώργου Χρυσοστόμου και του Αντιπροέδρου αυτής κ. Γιώτη Ιωαννίδη. Βεβαίως ακούστηκαν και κατηγορίες οι οποίες αφορούσαν και τον ταμία της ΚΟΕ κ. Αλέξανδρο Χριστοφόρου.

Η έρευνα των ερευνώντων λειτουργών περιορίστηκε αυστηρά και μόνο στα όσα ακούστηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και οι Ερευνόντες λειτουργοί δεν ερεύνησαν οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν όπως η έντιμη Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δώσει οδηγίες για παγοποίηση των κονδυλίων τα οποία έπρεπε να εκταμιευθούν υπέρ της ΚΟΕ.

Μετά από εξαντλητική έρευνα, οι δύο ερευνώντες λειτουργοί της Επιτροπής κατέληξαν ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι όλα όσα έχουν λεχθεί, τόσο εναντίον του Προέδρου της ΚΟΕ κ. Γιώργου Χρυσοστόμου, όσο και των Αντιπροέδρου κ. Γιώτη Ιωαννίδη και ταμία κ. Αλέξανδρου Χριστοφόρου, δεν ανταποκρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στην πραγματικότητα. Δεν συνέβησαν αυτά για τα οποία τους κατηγόρησαν και οι ερευνώντες λειτουργοί δεν εντόπισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν και/ή να δικαιολογούν την φασαρία που δημιουργήθηκε γύρω από την ΚΟΕ.

Συνεπεία του πορίσματος, δικαιολογημένα το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αποδέσμευσε τα κονδύλια υπέρ της ΚΟΕ.

Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων της Επιτροπής, η τελευταία προτίθεται να αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο της ΚΟΕ με την οποία θα υποδεικνύονται θέματα τα οποία πρέπει άμεσα να διορθωθούν για την καλύτερη λειτουργία της ΚΟΕ.